ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


OCHRANA VOD


OCHRANA OVZDUŠÍ


ŠKOLÍCÍ ČINNOST


ISO 9001, ISO 14001


CHEMICKÉ LÁTKY


Při naší činnosti se zaměřujeme na řešení problematiky v oblasti životního prostředí  v Česku a na Slovensku.

Nabízíme ekologické poradenství výrobním i ostatním společnostem, obcím i jiným organizacím.

POZOR!!!

 • Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách za rok 2017
  pro ČSÚ do 3.3.2017
 • hlášení do ISPOP týkající se ochrany OVZDUŠÍ do 31. 3. 2017
 • hlášení IRZ (integrovaný registr znečišťování) do 31. 3. 2017

Zaměřujeme se na řešení problematiky v těchto oblastech:

 • odpadové hospodářství
 • chemické látky
 • obaly
 • ochrana ovzduší
 • ochrana vod
 • zavádění ISO 9001, 14001
 • školící činnost ve všech uvedených oblastech
 • spolupráce s orgány státní správy v uvedených oblastech

Zajišťujeme výkon funkce externího ekologa

 • komplexní poradenský servis v oblasti ochrany životního prostředí